Jaktresor i Sverige

Bågjakt kan komma att legaliseras i Sverige

Jakten ligger i den svenska folksjälen. Vi har jagat sedan urminnes tider och gör så fortfarande i stor utsträckning. På många håll är jakten inte bara en hobby, utan en livsstil som har gått i arv i generationer. Särskilt för landsortsbor är jakten ett sätt att knyta an till den lokala marken. För dessa jägare blir jakten ett sätt att göra sig delaktig i och leva med naturen, istället för att betrakta den på avstånd. För många är alltså jagandet inte en fritidssyssla som vilken som helst, eller något slags äventyr. Dock finns det gott om intresse för jaktliga äventyr. Ett sätt som många tar till för att göra sin jakt lite mer äventyrlig, är att ge sig ut på en jaktresa. Vanligen förknippar vi nog det begreppet med storviltsjakter i Afrika. Faktum är att det finns betydligt hemtamare och blygsamma jaktresor att göra. I Sverige har vi ett flertal populära typer av jaktresor.

En varierad och ombytlig tradition

Även om vi är ett land med en ganska liten befolkning, är vi som bekant till ytan stora. Det har medfört en varierad flora och fauna och med den varierade jakttraditioner. Denna inhemska jaktliga mångkultur gör att även många svenskar upplever det som meningsfullt att åka på jaktresor inom landet. Det är alltså inte bara tyska farbröder som åker på svenska jaktresor, i hopp om att fälla en älg. En populär jaktresa är att åka till fjällen för att jaga ripa. Det är en unik jaktupplevelse, som ställer krav på gott samarbete med en hund vilket många jägare sätter stort värde på. Jägare i södra Sverige åker också gärna norrut, till Värmland, Jämtland och ibland ännu längre, för att delta i älgjakter. Detta eftersom älgarna inte bara är fler norrut, utan dessutom större. De svenska jakttraditionerna är dock inte endast varierade, utan därtill i ständig förändring – om än långsam sådan. Mycket har förändrats det senaste seklet vad gäller våra jakt- och fångstmetoder. Mycket av det som tidigare var vanligt är idag otillåtet, av framförallt etisk hänsyn. En annan förändring som kan vara på gång är legaliseringen av jakt med pilbåge. Jaktmetoden är fortfarande något kontroversiell, men har hängivna anhängare.

Många argument för att ändra traditionen

Jakt med pilbåge är tillåtet i många delar av världen. Särskilt populärt är det i USA, men även i vårt närområde är det en accepterad jaktform, då främst i Danmark. Förespråkarna anför att det är en jaktform som ställer högre krav på jägarens skicklighet, eftersom man måste komma viltet nära. Med skjutvapen är det lättare att fälla vilt på långa avstånd. Ett annat argument är att det skulle göra jakten mer materiellt lättillgänglig för allmänheten. Pilbågar kan köpas utan licens och används vid ensamjakt, vilket drastiskt minskar kostnader för jaktutrustningen. För att köpa skjutvapen krävs inte bara licens, de måste också förvaras i godkända vapenskåp som kostar många tusen kronor. Ammunition för övningsskytte är mycket dyrt och för att vara med i ett jaktlag krävs ofta en komradio. Det går att hyra komradio för att minska kostnaderna, men den ekonomiska tröskeln är likväl hög. Om endast en pilbåge krävdes, skulle kanske fler talangfulla jägare ha råd att utöva sitt intresse.